Program „Mój elektryk”, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oferuje możliwość dofinansowania zakupu samochodów zeroemisyjnych. Jednym z warunków korzystania z dotacji jest umieszczenie naklejki na pojeździe.

„Mój elektryk” umożliwia dofinansowanie zakupu samochodów zeroemisyjnych, które korzystają wyłącznie z energii elektrycznej lub wodoru. Dotacja dotyczy tylko nowych pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane lub zostały zakupione przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem nie przekraczającym 50 km.

Program skierowany jest zarówno do przedsiębiorców (w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) jak i do osób fizycznych, zainteresowanych zakupem samochodu elektrycznego. Ważne jest, że zasady przyznawania dotacji różnią się dla tych dwóch grup. Preferencyjne dotacje dla osób fizycznych wynoszą 18 750 zł, a dla rodzin wielodzietnych – 27 000 zł. Ograniczenie cenowe pojazdu wynosi 225 000 zł, z wyjątkiem posiadaczy Karty Dużej Rodziny. W przypadku przedsiębiorców benefity finansowe są jeszcze korzystniejsze – nawet do 27 000 zł w przypadku aut osobowych i do maksymalnie 70 000 zł w przypadku aut ciężarowych do 3,5 t.

Naklejka na samochód elektryczny – wymogi

Zgodnie z przepisami, właściciele pojazdów elektrycznych objętych dotacją muszą odpowiednio oznakować swoje auta w trakcie eksploatacji. Chociaż zagadnienie może wydawać się trywialne, to pojawia się wiele niejasnych informacji na temat prawidłowego oznakowania samochodów elektrycznych finansowanych przez program „Mój elektryk”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny za realizację programu, przypomina, że ma prawo kontrolować sposób wykorzystania udzielonej dotacji poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnienie tych obowiązków oraz przeprowadzenie oględzin pojazdu w miejscu wskazanym przez NFOŚiGW.

Kontrola naklejki na samochód elektryczny

W przypadku kontroli, beneficjent zostanie wcześniej poinformowany o jej przeprowadzeniu, a miejsce kontroli zostanie ustalone wspólnie. Kontrolę przeprowadzi pracownik NFOŚiGW. Brak naklejki zostanie odnotowany w protokole kontroli, a takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

Jeżeli podpisując umowę o dofinansowanie z programu „Mój elektryk” nie otrzymaliśmy naklejki, wzór i projekt do druku są dostępne do pobrania na stronie internetowej Funduszu. Beneficjent powinien wydrukować naklejkę i umieścić ją na swoim pojeździe.

Naklejka na samochód elektryczny – gdzie i jak?

Naklejka ma wymiar 40 x 7 cm i zgodnie z zapisami umowy powinna być umieszczone w widocznym miejscu na karoserii samochodu elektrycznego, którego nabywca skorzystał z dotacji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Naklejkę na samochód elektryczny z logotypem NFOŚiGW należy umieścić na karoserii pojazdu w jednym ze wskazanych miejsc: tylna klapa bagażnika nad tablicą rejestracyjną, tył pojazdu obok tablicy rejestracyjnej na tej samej wysokości, boczne drzwi przedniego pojazdu po dowolnej stronie w górnej części lub na przednim błotniku pojazdu w jego górnej części.